Expo De Democratiefabriek (Atlas)

De Democratiefabriek is een expo over identiteit en de werking van democratie.
Jongeren bezoeken de democratiefabriek in duo's en krijgen allerhande opdrachten voorgeschoteld die hen uitdagen eigen ideeën, twijfels, opinies en vooroordelen ter discussie te stellen.

De interactieve tentoonstelling is opgebouwd uit opdrachten en dilemma’s over controversiële onderwerpen, over samenleven in diversiteit, over actief burgerschap en over onze democratie. Telkens moeten de jongeren oordelen, een positie innemen en hun mening of ervaring in vraag stellen. Bij het bezoek hoort een gratis pedagogisch dossier. Met de bijkomende gratis nabespreking van 2 lesuren wordt er met de leerlingen actief teruggeblikt op hun bezoek. Voor Antwerpse scholen komt atlas tot in de klas.

Een bezoek aan de Democratiefabriek is geschikt voor leerlingen van de 2e en 3e graad ASO/TSO/BSO en voor cursisten NT2 en inburgeraars.

Groepsbezoeken
Wenst u met uw klas een gratis bezoek te brengen aan De Democratiefabriek, reserveert u best tijdig. Dagelijks is Atlas toegankelijk voor vier groepen van maximum veertig deelnemers. Een bezoek duurt anderhalf uur. Om alles vlot te laten verlopen, beginnen de bezoeken op vastgestelde tijdstippen: 9.30 uur, 11 uur, 13 uur en 14.30 uur, enkel op werkdagen.

Praktisch:
• Adres: Atlas, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen
• Deelname: Gratis te bezoeken van 28 oktober 2015 tot en met 31 januari 2016
• Inschrijven via atlas@stad.antwerpen.be of 03/338 71 15

De Democratiefabriek kwam tot stand door een samenwerking tussen het Vredescentrum Antwerpen, het Belvue!Museum in Brussel, Stichting Vredeseducatie Utrecht, Fondation Bernheim en de Koning Boudewijnstichting.