2017: Interactieve stadstour 'Brief van de Koning'

De actieve Stadstour ´Brief van de koning´ is een leuke en leerrijke wandeling doorheen het historische centrum van Antwerpen, waarbij de deelnemers worden betrokken bij maatschappelijke thema’s als vrede, conflict, (oorlogs-)migratie en integratie. Het personage ‘Armand de postduif’ neemt de kinderen langs een aantal belangrijke gebouwen op sleeptouw doorheen het verhaal van Antwerpen op de vooravond van WOI, en geeft hen een belangrijke geheime boodschap mee.

De Stadstour is uitgewerkt op het niveau van leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs (9 t/m 12 jaar), maar is ook geschikt voor scholieren van lagere graden in het lager onderwijs (3de en 4de studiejaar), begin middelbaar ( 1ste en 2de middelbaar) en andere jeugdgroepen.

Belevingsaspecten en educatieve doelstellingen vormen het uitgangspunt. Vertrekkend vanuit Antwerpen tijdens de Eerste Wereldoorlog kijken we naar hedendaagse en actuele thema´s. Wat is er veranderd? Wat is er nog steeds herkenbaar? Aan de hand van verschillende opdrachten komen de deelnemers telkens meer te weten over de ander, zichzelf, verleden en heden van de stad Antwerpen.

Wil u meer informatie over deze wandeling?
Neem dan contact op met het Vredescentrum op het nummer 03 292 36 51 of info@vredescentrum.be

U gaat liever zelf aan de slag?
De uitgewerkte handleiding kan u via ons gratis aanvragen.

Downloads