Deelnemende organisaties

In Flanders Fields Museum Dit museum in Ieper benadert de Eerste Wereldoorlog vanuit vele gezichtshoeken.
Vredeshuis Gent Vredeseducatie en wereldoriëntatie zijn de twee pijlers waarop het Gentse Stadsbestuur een brug wil bouwen tussen jonge mensen van 3 tot 99 jaar. Mensen die met verwondering streven naar vrede, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid en ontwikkelingssamenwerking.
Herdenking 1e V-bom Antwerpen vzw De vzw wil blijvend aandacht vragen voor een gruwelijke periode in de geschiedenis van de stad Antwerpen en wil daartoe samenwerken met verschillende organisaties en musea.