Deelnemende organisaties

Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie (BCH) Dit comité bestaat uit de pedagogische verantwoordelijken van een aantal belangrijke actoren op het vlak van herinneringseducatie (In Flanders Fields Museum, Oorlog en Vrede in de Westhoek, Kazerne Dossin, Fort van Breendonk, Stichting Auschwitz, Instituut voor Veteranen IV-NIOOO, RCN Justice & Démocratie, Tumult, Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen), de pedagogische begeleidingsdiensten van de verschillende onderwijsnetten en het Ministerie van Onderwijs en Vorming.
Provincie Antwerpen De provincie Antwerpen is het democratisch verkozen streekbestuur tussen het nationale niveau en de gewestelijke overheid enerzijds en de gemeenten anderzijds.
Stad Antwerpen 't Stad is van iedereen!
Kazerne Dossin: Museum, Memoriaal en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten Kazerne Dossin toont en vertelt de geschiedenis van de "Endlösung" in België en in Europa.
Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk De gruwel van het Nazisme en de concentratiekampen hebben ook België niet gespaard. Het Fort van Breendonk is hiervan een ontroerend en sprekend bewijs. Het is vandaag één van de best bewaarde kampen in Europa.
Tumult Tumult is een pluralistische jeugdvereniging voor vredesopvoeding. Tumult heeft expertise over conflict hanteren, omgaan met andere culturen en leren van oorlog. Met die thema’s ontwikkelt de organisatie een aanbod voor kinderen, jongeren en hun begeleiding. De organisatie biedt heel wat educatief materiaal over haar kernthema’s: boeken, strips, speldozen en reizende tentoonstellingen.
UNESCO Vlaanderen Het UNESCO Centrum Vlaanderen werkt rond het algemene gedachtegoed en doelstellingen van UNESCO. Sinds haar oprichting in 1986, stelt het zich tot doel een brug te vormen tussen het lokale middenveld en de internationale UNESCO in Parijs.
UNICEF België UNICEF België onderschrijft en ondersteunt het doel van UNICEF om samen met de kinderen een wereld te verwezenlijken die hen respecteert.
Jeugd en Civisme Jeugd & Civisme wil ongeacht politieke of filosofische strekking, jonge mensen sensibiliseren voor de thematiek van de Tweede Wereldoorlog en de daaruit voortkomende democratische verworvenheden en fundamentele rechten in onze maatschappij.
HETPALEIS HETPALEIS onderscheidt zich van de drie andere stedelijke gezelschappen in Vlaanderen door zijn uitgesproken doelgroep: kinderen en jongeren.