UNESCO Vlaanderen

Sinds haar ontstaan, draagt het centrum de idealen van UNESCO uit. Net als de VN-organisatie benadrukt het centrum het belang van vrede, kennis en respect voor andere culturen, dit zowel in Vlaanderen als in de wereld.
In samenwerking met lokale partners organiseert het UNESCO Centrum allerhande activiteiten zoals tentoonstellingen en studiebijeenkomsten. De jongste jaren geeft het UNESCO Centrum Vlaanderen regelmatig een Cahier uit over thema's in het socio-culturele en maatschappelijke veld.

Adres: 
Street:
Waalse Kaai 14
City:
Antwerpen
,
Postal Code:
2000