Tumult

De doelstelling is om vredesopvoeding waar te maken en om kinderen en jongeren in contact te brengen met vredesthema's, op een manier die hen aanspreekt: via interactieve tentoonstellingen, speelse doe-krantjes, boeiende vormingsbrochures en nog veel meer. Zonder uitzondering passen deze initiatieven in een van de zes thema's waarrond Tumult werkt: pesten, kinderrechten, geweld, verdraagzaamheid, herinneringseducatie en mondiale vorming. Vrede in al zijn facetten met andere woorden. Bovendien hoort ook begeleiding tot de Tumult-werking. Rond een aantal thema's kunnen activiteiten opgezet worden met kinderen en jongeren.
Daarnaast is ook de opleiding en de vorming van begeleiders (in jeugdbewegingen, bij landelijke en gemeentelijke jeugddiensten, …) een belangrijk aspect van de werking. De aanvrager hoeft enkel een keuze te maken uit het standaardaanbod. Of als er liever wordt geopteerd voor een vorming op maat dan is dat evengoed mogelijk.

Adres: 
Street:
Brusselsepoortstraat 8
City:
Mechelen
,
Postal Code:
2800
E-mailadres: