Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

In het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk wordt de bezoeker met de meest aangrijpende en best bewaarde historische site van de naziterreur in West-Europa geconfronteerd. Op 19 augustus 1947 werd bij wet het voormalige A-Lager Breendonk uitgeroepen tot Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk en in 1948 plechtig overgedragen aan de Raad van Beheer van de stichting. Het is sindsdien toegankelijk voor het grote publiek.

In 2003 werd het Fort als museum volledig gerenoveerd, met een verlengd bezoekersparcours en een volledig vernieuwd museum. Historische lokalen die nooit voorheen te bezichtigen waren, zijn nu open voor het publiek. Terzelfdertijd werd de wet uit 1947 herzien en is Breendonk niet langer een autonome instelling, maar valt het rechtstreeks onder de voogdij van het Ministerie van Defensie.

Adres: 
Street:
Brandstraat 57
City:
Willebroek
,
Postal Code:
2830
E-mailadres: