Publiekswerking

Zaterdag 23 mei 2015 - Humanity Day: Filmvertoning ‘Pozzallo Pirates’ en ‘Mohamed and the Fisherman’

Dagelijks komen tientallen vluchtelingen om in de Middellandse Zee. De media hebben het over 'het grootste kerkhof van deze eeuw'. Op zaterdag 23 mei slaan de Universiteit voor het Algemeen Belang, het Vredescentrum en Amnesty International de handen in elkaar voor een ‘Humanity Day’ met speciale aandacht voor de bootvluchtelingenproblematiek.

De kortfilm 'Mohamed and the Fisherman' vertelt het unieke en krachtige verhaal van een Afrikaanse vluchteling, zijn Europese droom die bijna uitmondt in een nachtmerrie en een onwaarschijnlijke redding in het midden van de Middellandse Zee. Aansluitend wordt de documentaire 'Pozzallo Pirates' vertoond, met een nabespreking door cameraman Dimi Dumortier.Lees meer »

Jonge artiesten brengen vredesverklaringen in HETSTEEN op 8 mei 2015

DE OVERGAVE ?
Op 8 mei 1945 bereikte het nieuws van de Duitse overgave de internationale media. Dit verlossende bericht was het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Jaren van totale terreur maakten voorzichtig plaats voor vrede. Sindsdien kennen we al 70 jaar vrede in onze contreien, ‘nooit meer oorlog’ is even vanzelfsprekend als het internet… of toch niet? Het Vredescentrum ism. Jongerencentrum Bouckenborgh en Jeugd en Poëzie vroeg jonge kunstenaars tussen 16 en 30 jaar naar hun visie op vrede en vrijheid. Op 8 mei 2015 geven 10 jonge artiesten zich volledig over aan het podium. Ze verzetten zich tegen het idee dat jongeren onverschillig in de wereld staan. Op creatieve manier verklaren ze u de vrede.

AUDITIE EN SELECTIE ARTIESTENLees meer »

Auditie De Overgave: 7 ijzersterke kandidaten geselecteerd!

Na een fantastische auditie in Jongerencentrum Bouckenborgh heeft onze jury gisterenavond 7 ijzersterkte kandidaten geselecteerd. Deze gaan door naar het optreden van De Overgave op vrijdagavond 8 mei in HETSTEEN. Meer info volgt heel binnenkort!

Dit zijn de namen van de geselecteerde podiumkunstenaars:

-Nina Van de Kraats
-Saskia Van Kampen
-Lies Vandenhende
-Gert Vanlerberghe
-Hind Eljadid
-Dieter Stryckers
-Eva Balemans

Proficiat aan alle deelnemers en graag tot in HETSTEEN op vrijdagavond 8 mei.
Iedereen is welkom, de toegang is gratis!

Voor meer info: 03 292 36 51 of info@vredescentrum.be

Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie (BCH)

Het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie is een platform voor Vlaamse leerkrachten die
werken rond herinneringseducatie. Het BCH bundelt en communiceert alle educatieve initiatieven
en organiseert zelf bijscholingen en studiedagen. Op zoek naar een project of lesmateriaal? BCH beheert een educatieve databank: www.klascement.net/herinneringseducatie met materiaal, tips
en activiteiten.

Zelf aan de slag?

Het BCH ontwikkelde samen met haar partners de Toetssteen Herinneringseducatie, een handleiding
voor kwalitatieve projecten rond herinneringseducatie.

Bezoek ook zeker de nieuwe website van herinneringseducatie: http://herinneringseducatie.be/

Kazerne Dossin

Vanuit Kazerne Dossin werden tussen ’42 en ‘44 25.484 joden en 352 zigeuners weggevoerd.
Amper 5% daarvan keerde levend terug. Een bezoek aan de Kazerne Dossin, Memoriaal, Museum en
Documentatiecentrum over de Holocaust en Mensenrechten is een bezoek aan een intense plaats van herinnering, een unieke ’lieu de mémoire’. Het museum beschikt over een uitgebreid educatief aanbod dat niet alleen stilstaat bij de geschiedenis van WOII en de Holocaust, maar ook op zoek gaat naar de
tijdloze mechanismen achter groepsdruk en collectief geweld.

Meer informatie kan u op de website terugvinden: www.kazernedossin.eu

Fort van Breendonk

Het Fort van Breendonk, tijdens de Duitse bezetting een voormalig gevangenenkamp voor tegenstanders van het naziregime, is door zijn authentieke karakter een plek waar de geschiedenis
vanzelf erg dichtbij komt. De kamers van de gevangenen, de folterkamer en de executieplaats gaan niemand in de koude kleren zitten. Tijdens een bezoek aan Breendonk staan de persoonlijke
verhalen van de gevangenen centraal. Een gegidste rondleiding neemt jongeren uit lager en secundair onderwijs mee in de geschiedenis van WO II.

Meer informatie via de website: www.breendonk.be

Dilemma '14-'18

Dilemma ‘14-’18 is een educatief inleefspel dat Tumult uitdacht om jongeren op een speelse manier te laten kennismaken met het leven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dilemma ‘14-’18 confronteert
jongeren met moeilijke keuzes en levensechte dilemma’s, ze voeren groepsopdrachten uit, verzamelen voedselbonnen en proberen hun personages zo goed mogelijk door de oorlogsdagen te loodsen.

Alle informatie via www.dilemma1418.be of contacteer Tumult via 015 43 56 96 of marijke@tumult.be

Expo's Eerste Wereldoorlog Provincie Antwerpen

In het kader van de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog ontwikkelde Provincie Antwerpen 6 reizende thematentoonstellingen over de Eerste Wereldoorlog. Per expo wordt een ander onderwerp
belicht: muziek, verborgen verhalen, het leven achter de linies, het gezin, de oorlog en de aanwezigheid van Britse troepen in onze regio. De tentoonstellingen kunnen door scholen gratis worden ontleend. Naast de thematentoonstellingen, is er tevens de expo ‘WO I Grote lijnen’, een
grote overzichtstentoonstelling die bestaat uit 40 panelen. Ook deze expo kan worden ontleend.

Meer informatie of reserveringen via Dienst Erfgoed Provincie Antwerpen t.a.v. Elke Verhoeven via
03 240 64 14 of expoWOI@provincieantwerpen.be

Opleiding Vredeseducatie

In 2015 kan u opnieuw deelnemen aan de Opleiding Vredeseducatie. In 10 sessies krijgt u de
basisbegrippen en praktische tools van vredeseducatie aangereikt. De opleiding focust op de verschillende types van vredesopvoeding, op eerste hulp bij conflicthantering en enkele specifieke vormen van geweld. Alle informatie en inschrijvingen via het Vredescentrum of opleidingscoördinator Roger Boonen.

Het volledige programma vindt u op de website van het Vredescentrum:
http://vredescentrum.be/thema/de-kijker/nieuwe-opleiding-vredeseducatie-...

Anne Frank Stichting Amsterdam

De Anne Frank Stichting ontwikkelt educatieve pakketten en projecten voor lager en secundair onderwijs. Voor leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar is de Anne Frank Krant een interessante tool om
het verhaal van Anne Frank, de Tweede Wereldoorlog en vrede vandaag in de klas bespreekbaar te maken. De editie van 2015 is voorzien van extra klasmateriaal ‘Zes kinderen in de oorlog’. Door dit educatieve spel doen de leerlingen basiskennis op en ontdekken ze verschillende perspectieven
op de geschiedenis van WO II en de jodenvervolging.

Meer informatie kan u op de website vinden: www.annefrank.org/docenten