Deelnemende organisaties

Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie (BCH) Dit comité bestaat uit de pedagogische verantwoordelijken van een aantal belangrijke actoren op het vlak van herinneringseducatie (In Flanders Fields Museum, Oorlog en Vrede in de Westhoek, Kazerne Dossin, Fort van Breendonk, Stichting Auschwitz, Instituut voor Veteranen IV-NIOOO, RCN Justice & Démocratie, Tumult, Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen), de pedagogische begeleidingsdiensten van de verschillende onderwijsnetten en het Ministerie van Onderwijs en Vorming.
Provincie Antwerpen De provincie Antwerpen is het democratisch verkozen streekbestuur tussen het nationale niveau en de gewestelijke overheid enerzijds en de gemeenten anderzijds.
Stad Antwerpen 't Stad is van iedereen!
Kazerne Dossin: Museum, Memoriaal en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten Kazerne Dossin toont en vertelt de geschiedenis van de "Endlösung" in België en in Europa.
Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk De gruwel van het Nazisme en de concentratiekampen hebben ook België niet gespaard. Het Fort van Breendonk is hiervan een ontroerend en sprekend bewijs. Het is vandaag één van de best bewaarde kampen in Europa.
Tumult Tumult is een pluralistische jeugdvereniging voor vredesopvoeding. Tumult heeft expertise over conflict hanteren, omgaan met andere culturen en leren van oorlog. Met die thema’s ontwikkelt de organisatie een aanbod voor kinderen, jongeren en hun begeleiding. De organisatie biedt heel wat educatief materiaal over haar kernthema’s: boeken, strips, speldozen en reizende tentoonstellingen.
HETPALEIS HETPALEIS onderscheidt zich van de drie andere stedelijke gezelschappen in Vlaanderen door zijn uitgesproken doelgroep: kinderen en jongeren.
In Flanders Fields Museum Dit museum in Ieper benadert de Eerste Wereldoorlog vanuit vele gezichtshoeken.
Vredeshuis Gent Vredeseducatie en wereldoriëntatie zijn de twee pijlers waarop het Gentse Stadsbestuur een brug wil bouwen tussen jonge mensen van 3 tot 99 jaar. Mensen die met verwondering streven naar vrede, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid en ontwikkelingssamenwerking.
Herdenking 1e V-bom Antwerpen vzw De vzw wil blijvend aandacht vragen voor een gruwelijke periode in de geschiedenis van de stad Antwerpen en wil daartoe samenwerken met verschillende organisaties en musea.